Välkommen till Lådbilslandet Öland!

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Visa mer...

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Visa mer...

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Visa fler...

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Våra gästers och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet. 
Vi kommer att anpassa vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19.

Vi kommer att fortsätta ha drop-in system som tidigare, så ni behöver inte förboka.
Vi förhåller oss till de regler regeringen plockat fram för nöjesfält.
Med tanke på den stora yta vi har så kommer egentligen inte kvadratmetersregeln påverka oss då vi aldrig haft så mycket människor som tillåts på vårt område samtidigt.
Även om detta är regeringens beslut så kan vi komma att vidta åtgärder då folk ändå rör sig på samma platser, för att det inte ska uppstå trängsel. Det kan hända att vi under dagen behöver bomma entrén.

Vi har generellt sätt mindre folk soliga dagar, då de flesta då istället väljer att besöka Ölands vackra stränder och liknande.

Sidan utvecklad av XiLE Software AB